Služby a ceník

Poskytuji komplexní předškolní a školní přípravu. Během pravidelných návštěv cvičím s Vaším dítětem přípravu do školy, grafomotoriku, poskytuji podporu dětem, které mají potíže ve výuce. Ke každému dítěti přistupuji individuálně a ve spolupráci s Vámi hledáme a nacházíme vhodné způsoby řešení potíží.

Nabízím poradenské a konzultační služby v oblasti speciální pedagogiky a školní zralosti.

Má Vaše dítě odklad školní docházky a potřebuje trénovat pozornost, zrakové a sluchové vnímání, paměť?
Kreslí Vaše dítě nerado, špatně drží tužku?
Ve škole nezvládá tempo výuky, je nepozorné, roztěkané, odbíhá od činností, nedokončuje úkoly?
Potřebuje Vaše dítě docvičit učební látku?
Má Vaše dítě problém se čtením již v první třídě, pletou se mu písmenka, zaměňuje pořadí, čtení ho nebaví?
Je jeho písmo neupravené, těžkopádné, stále chybuje?
Máte podezření na dyslexii, dysgrafii, ale nevíte, na koho se máte obrátit?
Má Vaše dítě specifickou poruchu učení a potřebuje učivo upevnit?
Budete používat alternativní komunikaci, ale nevíte, jak vyrobit komunikační deník, denní režim, procesuální schéma?     

VĚNUJI SE:

  • dětem předškolním, se kterými pracuji na rozvoji zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, prostorové orientace, myšlení, paměti, představivosti, aj. To znamená na dílčích funkcích, potřebných pro úspěšný vstup do první třídy, aby se minimalizovalo riziko vzniku specifických poruch učení
  • dětem, které potřebují rozvíjet grafomotoriku - uvolnění kloubů ruky, grafomotorická cvičení, vhodný výběr psacího náčiní, správný úchop psacího náčiní, ... - individuálně nebo formou grafomotorického kurzu
  • žákům prvního stupně s rizikem nebo diagnozou specifických poruch učení, s poruchou pozornosti, ADHD, autismem. Pomáhám procvičovat učivo volnější činností s dostatkem času na práci 
  • doučování všech žáků prvního stupně, podpora při plnění domácích úkolů
  • pomoci při výběru a výrobě materiálů pro alternativní komunikaci - piktogramy, komunikační kniha, procesuální schémata, aj

Informace o nabízených programech zde kurzy, školení a akreditaceCENÍK:

Mé služby nespadají do oblasti zdravotnictví a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění

vstupní konzultace: 250,- Kč
vstupní konzultace + percepčně motorický trénink - test: 300,- Kč
vypracování písemné zprávy o poskytované péči: 200,- Kč
skype konzultace: 300,- Kč/45 minut, 200,- Kč/30 minut

individuální příprava:
 • 250,- Kč/60 minut
 • 150,- Kč/30 minut
  Stimulační program Maxík - 170,- Kč/lekce (v ceně jsou materiály na 15 lekcí)
 • Pracovní sešit KUPOZ (15 lekcí) - 450,- Kč, dodatky KUPOZ 250,- Kč
 • Pracovní sešity KUPREV (18 lekcí) - 450,- Kč
 • HLÁSKÁŘ - pracovní sešit pro nácvik fonem. uvědomování dle Elkonina - 150,- Kč
předškolní a školní příprava - 2 děti:
 • 350,- Kč/60 minut
Časový plán návštěv záleží na individuální domluvě a potřebě dítěte.

po domluvě možná platba na účet: 261460400/0300