neděle 13. září 2015

Nabízím program pro rozvoj pozornosti - KUPOZ

Důraz práce s programem KUPOZ je kladen na udržení a přenášení pozornosti. Prováděné úkoly rozvíjejí dále zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, jemnou motoriku, komunikační dovednosti, pojmové myšlení. Podporuje sebevědomí dítěte, zlepšuje chuť do práce, vztahy v rodině a s vrstevníky, sebeobsluhu, aj. Posiluje sociální cítění a vnáší do rodiny dítěte pravidelný řád. Pomáhá při odbourání časového stresu a ke zlepšení školní práce. Zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem a schopnost pravidelné práce.