pondělí 19. ledna 2015

Nabídka externí spolupráce mateřským školám

Mateřským školám (v okolí Uh. Hradiště, Uh. Brodu, Zlína) nabízím externí spolupráci. Mohu do MŠ dojíždět a vést skupinovou předškolní přípravu.

Barevné hranoly a miskové počítadlo

Koupila jsem nové pomůcky. 
Budu je používat při doučování matematiky a nácviku početních představ u předškolních dětí - miskové počítadlo a barevné hranoly.

Barevné hranoly se používají např. při nácviku rozlišování barev, zrakové paměti, orientace v prostoru, porovnání velikostí, řazení dle velikosti, porovnávání množství, počítání po jedné, přiřazování hranolů k odpovídajícímu číslu, rozklady čísel, počítání, při orientaci na číselné ose, aj.

Miskové počítadlo pomáhá při vyvození základních spojů sčítání a odčítání do dvaceti. Je na něm znázorněno sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. Upevňuje číselnou řadu, tvoří základ pro chápání pojmů desítka, jednotka.