pátek 26. února 2016

Fonematický sluch? K čemu ho školák potřebuje?

Co je to vůbec fonematický sluch? Různé publikaci říkají různé definice, např. že FS je „vnímání a přesné diferencování fonémů“ nebo že fonematické uvědomování je „předčtenářská schopnost, která je nevyhnutelná pro pozdější chápání grafémově-fonémového vztahu“.

Z praxe vím, že mnohým rodičům pouhá definice nestačí a při konzultaci se jim pojmy snažím detailněji vysvětlit. Chci, aby věděli, jakou službu jim nabízím, proč vidím zrovna v této dovednosti tak důležitý význam pro jejich předškoláka, někdy i školáka.

Zkusím tedy teď pojmy trochu rozebrat. Nejlépe asi na příkladech. Budu se snažit jít po srozumitelné linii a nebudu se podrobněji zabývat např. rozdíly mezi fonologií a fonetikou.

pondělí 15. února 2016

Stimulační program MAXÍK

Věnuji dětem, které potřebují podpořit před vstupem do první třídy, pracovat na grafomotorice, i dětem školním, u kterých deficity stále přetrvávají, a také dětem s již diagnostikovanou specifickou poruchou učení, ADHD.

Já sama získávám praxí nové poznatky, formují se mé přístupy. Snažím se s dětmi pracovat hravou uvolněnou formou a „ušít“ každému dítěti přístup na míru dle jeho potřeb. Osvědčuje se mi princip „méně ale často“. Pravidelnou intenzivní prací dítě nejen dohání deficity, ale učí se i pozornosti, trpělivosti, práci s chybou. Úspěch v práci (která je mnohdy mravenčí) přináší spokojenost a podpoří sebevědomí. Děti rozkvetou!