pátek 26. února 2016

Fonematický sluch? K čemu ho školák potřebuje?

Co je to vůbec fonematický sluch? Různé publikaci říkají různé definice, např. že FS je „vnímání a přesné diferencování fonémů“ nebo že fonematické uvědomování je „předčtenářská schopnost, která je nevyhnutelná pro pozdější chápání grafémově-fonémového vztahu“.

Z praxe vím, že mnohým rodičům pouhá definice nestačí a při konzultaci se jim pojmy snažím detailněji vysvětlit. Chci, aby věděli, jakou službu jim nabízím, proč vidím zrovna v této dovednosti tak důležitý význam pro jejich předškoláka, někdy i školáka.

Zkusím tedy teď pojmy trochu rozebrat. Nejlépe asi na příkladech. Budu se snažit jít po srozumitelné linii a nebudu se podrobněji zabývat např. rozdíly mezi fonologií a fonetikou.


Vyslovte hlásku M. Je to hláska, vyslovujete ji hlasem, z plic vychází vzduchový proud, přes hlasivky do artikulačních orgánů. Těmi jsou např. patro, jazyk, zuby, rty, rezonanční ústní a nosní dutina. Máme „samohlásky“, které vyslovujeme „samotným“ hlasem, nepoužíváme k jejich vyslovení jazyk, zuby ani rty. K vyslovení zbytku hlásek, souhlásek ano. Vyzkoušejte si to a vnímejte své artikulační orgány – M, A, B, D, O, … Které artikulační orgány u vyslovování používáte?
Pojem foném je abstraktní označení pro hlásku.

Grafém označuje grafickou podobu hlásky. Vyslovte M a napište M – napsali jste hlásku, kterou jste vyslovili nebo Vám ji někdo nadiktoval. Jedná se ale o jednu hlásku. Učitel ve škole diktuje dětem různá slova, složená z více hlásek. Dítě musí ovládat svým sluchem rozlišit jednotlivé slyšené hlásky a převést je do písma. Učitel nadiktuje PES a dítě napíše PES, protože správně slyší P, E, S. Učitel diktuje MÁMA a dítě napíše M-Á-M-A. Pokud má ale potíže ve sluchovém vnímání, může třeba vynechat poslední A a napíše MÁM. Dost možná napíše MAM, protože špatně vnímá i délku slabik.

Zřejmě si teď říkáte, proč to tady tak rozepisuji. U dvou logopedů jsem se setkala s odlišným názorem než mám já.
Jeden říkal, že v testech by se mělo hodnocení fonematického sluchu posunout do školního věku, protože málo který předškolák má FS zralý a mělo by se testování přizpůsobit dnešním dětem.
Druhý se vyjádřil, že fonematický sluch nemá zralý skoro žádné dítě při vstupu do školy, že mu FS postupně dozraje.

Ano, mohla bych částečně souhlasit, z mých zkušeností jsou minimálně dvě skupiny dětí. Některým dětem fonematický sluch skutečně dozraje, některým bohužel ne, a již od počátku bojují ve výuce s problémy. Při psaní písmena vynechávají, přehazují pořadí, chybně umísťují diakritická znaménka, neslyší tvrdou a měkkou slabiku.

Na zralost dítěte je potřeba nahlížet komplexně. Určitě bych byla opatrnější s názorem o dozrání po nástupu do školy u dětí, které mají potíží více, např. v pravolevé orientaci, zrakovém rozlišování, zrakové a sluchové paměti, v hrubé i jemné motorice, v grafomotorice, u kterých při práci rychle klesá pozornost.
V žádném případě netvrdím, že když se bude s dítětem na nedostatcích pracovat, neobjeví se u něj v budoucnu žádná specifická porucha učení. Může se nám ale podařit potíže zmírnit, dítě bude mít úspěšnější vstup do školy, bude sebevědomější. Může se nám to jakkoliv nelíbit, ale dítě v kolektivu má přirozenou potřebu soutěžit, porovnávat se s kamarády a vytvářet si zdravé sebevědomí.


Je vhodnější u malých dětí problémům předcházet, pomáhat jim v rozvoji. Rodiče určitě neudělají chybu, když fonematický sluch podpoří cvičeními v předškolním věku.

Žádné komentáře:

Okomentovat