středa 26. listopadu 2014

Od hrubé motoriky ke grafomotorice


Grafomotorika je souhrn psychomotorických činností při psaní a kreslení. CO si pod tímto pojmem představit? Ruka vašeho dítěte spolu s mozkem musí zvládnout obrovský rozvoj. Od velkých čar po nejjemnější linky budoucího písma. K tomu je třeba, aby pod vedením mozku spolupracovaly oči i velké a malé skupiny svalů celé ruky.