středa 26. listopadu 2014

Od hrubé motoriky ke grafomotorice


Grafomotorika je souhrn psychomotorických činností při psaní a kreslení. CO si pod tímto pojmem představit? Ruka vašeho dítěte spolu s mozkem musí zvládnout obrovský rozvoj. Od velkých čar po nejjemnější linky budoucího písma. K tomu je třeba, aby pod vedením mozku spolupracovaly oči i velké a malé skupiny svalů celé ruky.

Vše na sebe navazuje, má svou posloupnost, nic nejde přeskočit, vynechat. Při nácviku či nápravě grafomotoriky musíme zjistit aktuální úroveň těchto dovedností a s ohledem na schopnosti dítěte je rozvíjet. Dítě potřebuje od malička příležitosti k pohybu, běhání, lezení, tanci …. doplňte si pohyb, který je vám blízký :-). Dopřejte jej dítěti dostatek. Získává lepší orientaci v prostoru, poznává své tělo, zdokonaluje souhru pravé a levé strany těla, učí se soustředit, počkat …

Bere předměty do rukou, jeho úchop je stále jistější, postupně zvládá uchopovat i menší předměty. Vidí Vás psát, zkouší držet tužku. Je dobře, když bude mít ke kreslení příležitost dle svých potřeb, volně přístupné pastelky a papír, své místo ke kreslení. Od prvních pohybů s tužkou dbejte na její správný úchop, tj. špetkový.

Při špetkovém úchopu jsou ruka a prsty uvolněné, pohyby jejich svalových skupin jsou koordinované. Pokud je zafixovaný nesprávný úchop, ruka může dítě bolet, rychleji se unaví, snižuje se rychlost psaní, dítě více chybuje, tvary písmen jsou deformované, dítě nebude mít z kreslení radost, nebude jej vyhledávat.


Zhruba do čtyř let nemusíte s dítětem systematicky pracovat na grafomotorických dovednostech, samozřejmě pokud bude mít zájem, grafomotorické listy mu můžete dát. V tomto období je hlavní podporovat jeho zájem o kreslení. Vy sami se zajímejte, co dítě nakreslilo, popište si spolu obrázek, pochvalte mu „čmáranice“, jsou vývojovým stupněm. Dítě je na cestě, jeho písemný projev se bude zdokonalovat a Vy jste jeho průvodce.


Pokud po čtvrtém roce nemá dítě zájem o kreslení, začněte s ním pracovat. Pravidelně, stačí v kratších intervalech, mějte na mysli podporu hrubé motoriky, uvolněné klouby ruky. Pro rozvoj jemné motoriky nabízejte stavebnice, kostky, mozaikové skládanky, modelujte z plastelíny, malujte prstovými barvami, vyrobte obrázek z mačkaného papíru nebo nalepte strom z natrhaných kousků papíru, učte dítě pracovat s nůžkami, při sebeobsluze si zapnout knoflíky, zip. Pusťte jej do svého světa a dovolte mu s Vámi pracovat v dílně, kuchyni, vykrajovat perníky, pomáhat při zpracování těsta, nechejte ho věšet prádlo, ono není tak jednoduché rozevřit kolíček :-)

Snažte se práci vždy převádět na hravou formu, vycházejte ze zájmů dítěte, po cestičce může utíkat pes, jet traktor nebo třeba holčička vézt kočárek s panenkou. Začínejte u prvků, které dítě zvládá (např. rovná čára, oblouk, kruh), náročnější přidávejte až si budete jisti, že dítě má pohyb zautomatizovaný, daří se mu.

Žádné komentáře:

Okomentovat