neděle 13. září 2015

Nabízím program pro rozvoj pozornosti - KUPOZ

Důraz práce s programem KUPOZ je kladen na udržení a přenášení pozornosti. Prováděné úkoly rozvíjejí dále zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, jemnou motoriku, komunikační dovednosti, pojmové myšlení. Podporuje sebevědomí dítěte, zlepšuje chuť do práce, vztahy v rodině a s vrstevníky, sebeobsluhu, aj. Posiluje sociální cítění a vnáší do rodiny dítěte pravidelný řád. Pomáhá při odbourání časového stresu a ke zlepšení školní práce. Zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem a schopnost pravidelné práce.

pátek 5. června 2015

Chcete půjčit odbornou knihu?

Klientům nabízím zapůjčení těchto knih:

Aspergerův syndrom - T. Attwood
Autistické myšlení - P. Vermeulen
Bolest šikanování - M. Kolář
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení - V. Pokorná

středa 13. května 2015

Účast na vzdělávací akci o školní zralosti

Dnes jsem se zúčastnila vzdělávací akce "Školní zralost a zápis do školy", kterou vedla speciální pedagožka PPP Brno Mgr. Jiřina Bednářová. 
Při své práci používám také knihu Diagnostika dítěte předškolního věku i pracovní listy, jejichž autorkou je paní Bednářová.
Těší mě, že jsem se mohla s paní Bednářovou setkat osobně a děkuji jí za velmi příjemný lidsky vedený seminář, který mě podpořil v práci.
Děkuji. Emotikona smile

úterý 21. dubna 2015

Hlásulky a Hláskojedi :-)

Na fotografii Vám chci přiblížit svou denní přípravu na práci s dětmi, které potřebují podpořit schopnost fonematického uvědomování.
Učíme se vytleskávat slova na slabiky, hledáme první a poslední hlásku, skládáme z žetonů slova po jednotlivých hláskách, děti si uvědomují jejich přesnou polohu ve slově.

neděle 19. dubna 2015

Nová pomůcka pro nácvik grafomotoriky

Nová tabule na grafomotoriku, uvolňovací cviky ruky. Je dostatečně velká pro pohyby kloubů ramene a lokte. 
Děti na ni můžou psát křídou, mokrou houbičkou. Je magnetická, takže na ni lze připevnit papír a cvičit tužkou, voskovkami, pastelkami.

pondělí 19. ledna 2015

Nabídka externí spolupráce mateřským školám

Mateřským školám (v okolí Uh. Hradiště, Uh. Brodu, Zlína) nabízím externí spolupráci. Mohu do MŠ dojíždět a vést skupinovou předškolní přípravu.

Barevné hranoly a miskové počítadlo

Koupila jsem nové pomůcky. 
Budu je používat při doučování matematiky a nácviku početních představ u předškolních dětí - miskové počítadlo a barevné hranoly.

Barevné hranoly se používají např. při nácviku rozlišování barev, zrakové paměti, orientace v prostoru, porovnání velikostí, řazení dle velikosti, porovnávání množství, počítání po jedné, přiřazování hranolů k odpovídajícímu číslu, rozklady čísel, počítání, při orientaci na číselné ose, aj.

Miskové počítadlo pomáhá při vyvození základních spojů sčítání a odčítání do dvaceti. Je na něm znázorněno sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. Upevňuje číselnou řadu, tvoří základ pro chápání pojmů desítka, jednotka.