neděle 13. září 2015

Nabízím program pro rozvoj pozornosti - KUPOZ

Důraz práce s programem KUPOZ je kladen na udržení a přenášení pozornosti. Prováděné úkoly rozvíjejí dále zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, jemnou motoriku, komunikační dovednosti, pojmové myšlení. Podporuje sebevědomí dítěte, zlepšuje chuť do práce, vztahy v rodině a s vrstevníky, sebeobsluhu, aj. Posiluje sociální cítění a vnáší do rodiny dítěte pravidelný řád. Pomáhá při odbourání časového stresu a ke zlepšení školní práce. Zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem a schopnost pravidelné práce.


Program je vhodný pro děti od osmi let, horní hranice je stanovena na dvanáct let, ale nejsou výjimkou i dospělí klienti, u kterých jsou zejména poškozeny kognitivní funkce, např. po úrazu mozku, mozkové příhodě. Přednostně je pro děti s ADHD, ADD, pomalejším psychomotorickým tempem, děti nesebevědomé, s logopedickými potížemi, vývojovou dysfázií, aspergerovým syndromem, vysokofunkčním autismem.

Nejdůležitějším rysem, který se táhne jako nitka celým programem, je splnit všechny úkoly, ale netrvat na precizním provedení, nekritizovat a nehodnotit dítě. Snažit se o maximálně pozitivní přístup, chválit provedení, pokrok, snahu.

Program má 15 týdnů. Jeho těžiště je v domácí práci rodiče s dítětem. Denně se věnuje programu 15-20 minut, pokud možno nevynechávat, pravidelnost provádění je předpokladem pro úspěch programu. Je vhodné stanovit si pro práci pevný čas v denním rozvrhu, po příchodu ze školy, navečer, ráno před odchodem do školy. Na každý týden jsou v lekci čtyři úkoly, u kterých s počtem dnů stoupá náročnost. Je možné, aby s dítětem pracovalo více dospělých osob, které se pravidelně střídají – matka, otec, prarodiče, sousedka, paní učitelka v družině, apod. Dospělý přichází s dítětem (nebo i bez něj) na pravidelné konzultace ke speciálnímu pedagogovi (psychologovi), kde spolu zhodnotí práci předchozího týdne, je provedene instruktáž nových úkolů a dostanou úkoly na další týdny. Rodič a dítě se učí efektivní spolupráci. Obvykle jsou setkání po 14 dnech, ale je možné domluvit konzultace individálně dle potřeb a přání na jednou za týden až za tři týdny.Žádné komentáře:

Okomentovat