pátek 5. června 2015

Chcete půjčit odbornou knihu?

Klientům nabízím zapůjčení těchto knih:

Aspergerův syndrom - T. Attwood
Autistické myšlení - P. Vermeulen
Bolest šikanování - M. Kolář
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení - V. PokornáDětský autismus - M. Hrdlička, V. Komárek
Dysgrafie - D. Jucovičová, H. Žáčková
Dyslexie - D. Jucovičová, H. Žáčková
Dysortografie - D. Jucovičová, H. Žáčková
Grafomotorika a počáteční psaní - R. Mlčáková
Grafomotorika pro dítě předškolního věku - Antje C. Loose, N. Piekert, G. Diener
Jak připravit dítě do první třídy - D. Kutálková
Jak žít a nezbláznit se - L. Pekařová
Kapitoly ze speciální pedagogiky - J. Pipeková
Koncept kontinua - J. Liedloffová
Mami, je to člověk, nebo zvíře? - H. De Clerq
Mé dítě má autismus - P. K. Pátá
Neklidné dítě - J. Prekopová, Ch. Schweizerová
Neverbální komunikace dětí - G. Doherty - Sneddon
Nikdo nikde - D. Williams
Podivný případ se psem - M. Haddon
Poruchy učení - O. Zelinková
Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy - R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová, M. Blažek
První třídou bez pláče - T. Beníšková
Předškolák s problémovým chováním - Z. Michalová
Přehled pedagogiky - J. Průcha
Psychologický slovník - P. Hartl, H. Hartlová
Psychopatologie pro pomáhající profese - M. Vágnerová
Reedukace specifických poruch učení u dětí - D. Jucovičová, H. Žáčková
Sociální politika - V. Krebs
Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem - L. Hladká, A. Pavlištíková
Školní zralost - J. Bednářová
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování - V. Pokorná
Úzkostné poruchy - J. Praško
Vizuální komunikační strategie v autismu - A. Bondy, L. Frost
Vývojová psychologie I. - M. Vágnerová
Základy psychologie II. - J. V. Musil
Zlo na každý den - život s deprivanty I. - F. Koukolík, J. Drtilová
Život za sklem - W. Lawson

Žádné komentáře:

Okomentovat